Teamtraining

Verrijken in de klas

Hoe verrijk je het bestaande leerstofaanbod, zodat alle leerlingen de ruimte krijgen zich optimaal te ontplooien?

Vaardigheden ontwikkelen om te leren

Hoe ontwikkel je metacognitieve vaardigheden bij begaafde leerlingen?

Handelingsgericht werken vanuit onderwijsbehoeften

Wat zijn onderwijsbehoeften van begaafde leerlingen? Hoe vertaal je die naar passende interventies?

Verrijken in de klas

Hoe verrijk je het bestaande leerstofaanbod, zodat alle leerlingen de ruimte krijgen om zich optimaal te ontplooien? In deze training leer je hoe je leerlingen kunt stimuleren om zelf te denken, te onderzoeken en te ontwerpen. Je gaat praktisch aan de slag met het bedenken van uitdagende denkvragen bij een les of thema, passend bij jouw groep. 

Vaardigheden ontwikkelen om te leren

Als leerlingen werk krijgen dat moeilijk voor hen is, wordt er een beroep gedaan op hun metacognitieve vaardigheden. Bij begaafde leerlingen zijn deze vaardigheden vaak nog weinig ontwikkeld. Dat maakt dat leerlingen ineens een groter beroep doen op jou als leerkracht, gefrustreerd raken of zelfs afhaken.

In deze training leer je hoe metacognitieve kennis, vaardigheden en overtuigingen een rol spelen bij het leren. Je krijgt praktische tips om als leerkracht jouw leerlingen meer inzicht en invloed te geven op hun eigen leerproces. Ook leer je hoe je hen kunt begeleiden in het omgaan met de hindernissen die ze tegenkomen. 

Handelingsgericht werken vanuit onderwijsbehoeften

Dit aanbod bestaat uit twee modules die los van elkaar gevolgd kunnen worden.

Module I: Oplossingsgericht kijken naar onderwijsbehoeften

Wat heeft een begaafde leerling nodig om tot leren te komen? In deze teamtraining leer je wat leer- en gedragskenmerken van begaafde leerlingen kunnen zijn en hoe je die herkent. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, vertalen we kenmerken van begaafdheid naar concrete onderwijsbehoeften. Je krijgt tips en tools om zelf (samen met je collega’s), passende interventies te bedenken. 

Module II: Oplossingsgericht aan de slag met onderpresteerders

Hoe herken je de onderpresteerders? Wat hebben deze leerlingen nodig om tot leren te komen? Wat vraagt dit van de leerkracht? In deze praktijkgerichte teamtraining gaan we in op signalen van onderpresteren en op aspecten die een rol spelen in de begeleiding. Hierbij ligt de focus op het gedrag van de leerkracht. Je krijgt tools om creatieve, oplossingsgerichte interventies te bedenken, zodat jouw leerling weer in beweging komt.

 

Duur en tarief teamtrainingen: 3,5 uur €595,- (vrij van btw) inclusief voorbereiding, excl. reiskosten.

‘Door de trainingen hebben we een andere kijk gekregen op het begeleiden van hoogbegaafde kinderen binnen de groep’

Anne Marie heeft al een aantal teamtrainingen bij ons op school verzorgd. Het is prettig dat theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten die je ook in je eigen groep kunt doen. Door deze trainingen hebben wij een andere kijk gekregen op het begeleiden van hoogbegaafde kinderen in de groep. Ook heeft Anne Marie ons geleerd hoe we onze vraagstelling en opdrachten kunnen aanpassen aan het denkniveau van begaafde kinderen, zodat zij binnen de groep toch op hun eigen niveau kunnen werken. Voor ons als jenaplanschool is dit zeer waardevol.

Leerkracht en lid leerteam begaafdheid ‘t Startnest Uithoorn