Over mij

“Onderwijs aan begaafde leerlingen omvat zoveel meer dan het aanbieden van een werkboekje met verrijkende leerstof. Pas als we meer inzicht hebben in de onderwijsbehoeften van de begaafde leerling, kunnen we passende leerstof en begeleiding bieden.”

Over mij

“Onderwijs aan begaafde leerlingen omvat zoveel meer dan het aanbieden van een werkboekje met verrijkende leerstof. Pas als we meer inzicht hebben in de onderwijsbehoeften van de begaafde leerling, kunnen we passende leerstof en begeleiding bieden.”

Mijn naam is Anne Marie Koetsier. Onderwijs zit mij in het bloed. Jarenlang heb ik als groepsleerkracht gewerkt in verschillende groepen van het basisonderwijs. Door de jaren heen ben ik mij steeds meer gaan richten op begaafde leerlingen. Toen ik voor het eerst leerkracht werd van een plusklas, liep ik er tegenaan dat niet alle begaafde leerlingen vanzelf gemotiveerd werden door de voor hen bedoelde, uitdagende leerstof. Hoe kon dat? Daar wilde ik meer van weten. Ik ben de opleiding gaan volgen tot Specialist Begaafdheid SE/ZOO. Ik leerde dat onderwijs aan begaafde leerlingen veel meer is dan het aanbieden van verrijkende leerstof.

Als leerkracht van een verrijkingsklas bij deDNKRS in Amstelveen deed ik het anders. In de lessen gaf ik veel aandacht aan het ontwikkelen van zelfinzicht, vaardigheden, creatief denken, onderzoekend en ontwerpend leren. Dat was voor de kinderen en voor mijzelf een enorme verrijking. Steeds meer ben ik ervan overtuigd geraakt dat veel aspecten van het onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen voor veel meer kinderen goed zouden zijn. Deze verrijking gun ik alle kinderen en leerkrachten! 

Naast leerkracht, werd ik ook coach. Door met kinderen individueel te werken, kreeg ik nog meer inzicht in belemmeringen die een rol kunnen spelen bij het leren. Die zijn voor ieder kind weer anders. Door samen met het kind oplossingsgericht te werken aan die belemmeringen, zag ik kinderen weer gaan groeien.

Deze kennis en ervaring wil ik nu graag inzetten om de ‘zorg aan de bovenkant’ binnen het basisonderwijs te verbeteren. Ik werk handelings- en oplossingsgericht en ga uit van de gedachte dat iedere begaafde leerling verschillende onderwijsbehoeften heeft. Daarnaast bied ik graag inspiratie voor verrijkend onderwijs met ruimte voor creativiteit, kritisch denken en eigen inbreng, waar alle leerlingen van kunnen profiteren!

Door mijn ervaring in het onderwijs, weet ik dat een klas met kinderen veel van een leerkracht vraagt. Ik zal dan ook altijd zoeken naar oplossingen die voor een leerkracht in zijn of haar situatie haalbaar en uitvoerbaar zijn.

‘Onderwijs zou georganiseerde nieuwsgierigheid moeten zijn’

Ik ben geregistreerd CRKBO docent

Ik ben lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Specialisten Begaafdheid (LBSB)

Ik werk samen met De DNKRS Expertisecentrum hoogbegaafdheid