Advies

Visie en beleid

Verzamel in één dagdeel de bouwstenen voor een actieplan dat aansluit bij jullie onderwijsvisie en dat past binnen jullie mogelijkheden.

Advisering IB'er of leerkracht

Ik kan je helpen om onderwijsbehoeften beter in beeld te krijgen en kan meedenken over concrete oplossingen.

Onderwijsarrangement

Ik help je nadenken over mogelijke arrangementen, doelen, criteria voor deelname en de inhoud van je leerstofaanbod. 

Bouwstenen voor visie en beleid

Op veel scholen ligt er een beleidsplan in de la waarin staat hoe de school omgaat met (hoog)begaafde leerlingen. Dit betekent niet dat teamleden altijd vanuit een eenduidige visie werken. Daardoor ontstaat ruis onder leerkrachten en ouders. 
In de ontwikkelsessie ‘Bouwstenen voor visie en beleid’ verzamel je in één ochtend de bouwstenen voor een beleidsplan (hoog)begaafdheid dat aansluit op jullie onderwijsvisie en dat past binnen jullie mogelijkheden. Wie wil dat niet?

 

Voor wie? Directies, besturen, management teams.

Tijd: 3 uur

Inhoud van deze sessie:

Inleiding: Je krijgt een theoretische inleiding over actuele visies op begaafdheid.

Visie bepalen: Deelnemers gaan aan de hand van uitspraken aan de slag. Deze uitspraken worden naast de onderwijsvisie gelegd. Zo ontstaat een denkkader waar beleidskeuzes op gebaseerd kunnen worden.

Toekomstplannen: Nadenken over waar je naar toe wilt. Dit doen we in een brainstorm, waarbij alle ideeën mogen worden in gebracht.

De realiteit: Nadenken over belemmeringen die je ziet in jullie onderwijspraktijk en bedenken van mogelijke oplossingen.

Prioritering: Keuzes maken; welke acties willen jullie ondernemen?

Tijdspad: Wat is de lange termijnplanning en wat wordt jullie eerste stap?

Prijs: €395,- (vrij van btw) excl. reiskosten

Advisering IB’er of leerkracht

Als een leerling vastloopt, is het vaak zoeken naar goede interventies. Ik kan je helpen om onderwijsbehoeften beter in beeld te krijgen en denk mee over concrete oplossingen. Hierbij houd ik rekening met de situatie in de klas en de mogelijkheden van de leerkracht en de leerling.

Duur en tarief adviesgesprek: 1,5 uur €150,- (vrij van btw) excl. reiskosten

Onderwijsarrangement

Heb je hulp nodig bij het opzetten bij een alternatief onderwijsarrangement, zoals een plusklas? Ik help met nadenken over mogelijke arrangementen, de doelen, de criteria voor deelname en de inhoud van je leerstofaanbod.

Tarief adviesgesprek 1,5 uur €150,- (vrij van btw) excl. reiskosten

‘Anne Marie kent het onderwijs van binnenuit. Dat merk je. Ze houdt rekening met de draagkracht van leerkracht en uitvoerbaarheid van interventies.’

Anne Marie is als hoogbegaafdencoach bij enkele leerlingen van onze school betrokken. We zijn erg blij met de hulp die ze ons geeft. Ze zorgt ervoor dat we als leerkrachten praktisch ondersteund worden bij de aanpak van hoogbegaafde leerlingen. Ze kent het onderwijs van binnenuit en dat is te merken. Ze houdt rekening met de draagkracht van de leerkrachten en de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van interventies. Ze helpt bij het zoeken naar bruikbaar lesmateriaal en hulpmiddelen, afgestemd op de leerling.
Daarnaast heeft ze snel een klik met de leerlingen, ze begrijpt hen en weet waar ze tegenaan lopen in de dagelijkse schoolsetting. Anne Marie maakt de vertaalslag tussen leerling en leerkracht en ouders. Met haar hulp komen kind en leerkracht weer op een positieve manier verder in hun ontwikkeling.

IB’er Calvijnschool Gouda